Přechodné období prodlouženo do 31.5.2021.

17.12.2020

Prezident ČR dne 8. prosince 2020 podepsal novelu zákona č.170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, která prodlužuje přechodné období pro splnění podmínek registrace oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na 30 měsíců, tedy o 6 měsíců, t.j. do 31.5.2021.

Tomuto kroku předcházela zpráva ČNB o dohledové shovívavosti vůči osobám dotčeným §122 odst.1 ZDPZ, v tom smyslu, že bude do doby účinnosti schválení zákona postupovat tak, jako by lhůta pro složení odborné zkoušky již byla prodloužena.