Vyhodnocení ČNB 3.IV.2019

20.10.2019

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 58 zákona o distribuci pojištění a zajištění za 3.čtvtletí roku 2019.

Na základě obdržených statistických údajů k odborným zkouškám dle § 58 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“), bylo za 3. čtvrtletí roku 2019 vydáno celkem 80 zkušebních testů, jejíchž celková úspěšnost činila 61,25%. Nízký počet vydaných zkušebních testů je odvislý od data uveřejnění zkouškové sady ze 13.srpna 2019. Během 3. čtvrtletí tohoto roku byly tak odborné zkoušky uskutečněny prostřednictvím teprve 6 akreditovaných osob (z celkového počtu 18, které v daném čtvrtletí disponovaly povolením k činnosti).