Zkoušky – informace 3

31.10.2020

Pokračujeme ve zkouškách odborné způsobilosti z distribuce pojištění a zajištění v počtu do 6 účastníků při dodržení všech hygienických pravidel a v souladu s usnesením vlády České republiky č.1103, 1113. Podrobnější info dále.

Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č.1103 uvádí výjimky v odstavci I. bodu 1. pro maloobchodní prodej, prodej a poskytování služeb v provozovnách, přičemž zákaz neplatí a nevztahuje se na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Živností není dle zákona 455 ze dne 2. října 1991 ve znění pozdějších předpisů dle §3 odst.(3) písm. a) „činnost pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění“.

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č.1113 v odstavci II. bodu 12 uvádí výjimku na cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

Tento článek vyjadřuje náš vlastní názor a postoj k dané problematice a v žádném případě tímto nechceme snižovat a podceňovat přijatá krizová opatření vlády v souvislosti se SARS CoV-2.

Radovan Štol – jednatel společnosti