Literatura

Použitá literatura ke zkouškovým otázkám

Další odborná literatura

https://cs.wikipedia.org/Pojištění

https://www.sevt.cz/

Zkouškové otázky

Zkouška I: Distribuce životního pojištění (podle § 8 odst. 2 vyhlášky)
Zkouška II: Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (podle § 8 odst. 1 vyhlášky)
Zkouška III: Distribuce neživotního občanského pojištění (podle § 8 odst. 2 vyhlášky)

Zkouška III (platnost v testech od 13.9.2020)

Zkouška IV: Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka (podle § 8 odst. 3 vyhlášky)

Zkouška IV (platnost v testech od 13.9.2020)

Zkouška V: Distribuce pojištění velkých pojistných rizik (podle § 8 odst. 5 vyhlášky)

Zkouška V (platnost v testech od 13.9.2020)

Zkouška VI: Kombinace Zkoušky I a II (podle § 8 odst. 5 vyhlášky)

Zkouška VI (platnost v testech od 13.9.2020)

Zkouška VII: Kombinace Zkoušky I a III (podle §8 odst. 6 vyhlášky)

Zkouška VII (platnost v testech od 13.9.2020)

Zkouška VIII: Kombinace Zkoušky I a IV (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)

Zkouška VIII (platnost v testech od 13.9.2020)

Zkouška IX: Kombinace Zkoušky I a V (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)

Zkouška IX (platnost v testech od 13.9.2020)

Zákony