Test

Použitá literatura ke zkouškovým otázkám

Další odborná literatura

https://cs.wikipedia.org/Pojištění

https://www.sevt.cz/

Zkouškové otázky

Zkouška I: Distribuce životního pojištění (podle § 8 odst. 2 vyhlášky)
Zkouška II: Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (podle § 8 odst. 1 vyhlášky)
Zkouška III: Distribuce neživotního občanského pojištění (podle § 8 odst. 2 vyhlášky)
Zkouška IV: Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka (podle § 8 odst. 3 vyhlášky)
Zkouška V: Distribuce pojištění velkých pojistných rizik (podle § 8 odst. 5 vyhlášky)
Zkouška VI: Kombinace Zkoušky I a II (podle § 8 odst. 5 vyhlášky)
Zkouška VII: Kombinace Zkoušky I a III (podle §8 odst. 6 vyhlášky)
Zkouška VIII: Kombinace Zkoušky I a IV (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)
Zkouška IX: Kombinace Zkoušky I a V (podle § 8 odst. 6 vyhlášky)

Zákony