Popis následného vzdělávání

Kurzy následného vzdělávání k odborné způsobilosti z distribuce pojištění připravujeme.

K e-learningovému kurzu následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin se bude moci zákazník přihlásit na stránce www.abc-store.cz v sekci „E-learning – Následné vzdělávání“, prostřednictvím registrace a vyplněním osobních údajů. Po provedené registraci a výběru odbornosti bude zákazníkovi zasláno potvrzení na jím uvedenou e-mailovou adresu spolu s výzvou k úhradě platby za kurz následného vzdělávání. Po připsání platby na účet prodávajícího a výběru odbornosti bude zákazníkovi zaslán doklad o úhradě a bude mu umožněn přístup k e-learningovému kurzu následného vzdělávání, který může absolvovat prostřednictvím všech zařízení, které podporují současné verze webových prohlížečů , v neomezeném časovém úseku, nejméně však v rozsahu výše uvedených 15 hodin, což bude zaručeno vestavenou časovou osou. Po ukončení kurzu bude kupujícímu zaslán elektronicky doklad o absolvování kurzu následného vzdělávání.