Popis zkoušky

Před zkouškou

K odborné zkoušce z distribuce pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., se může uchazeč o zkoušku závazně přihlásit na webových stránkách akreditované osoby ABC-STORE s.r.o., v sekci „Termíny zkoušek a přihlášení“. Při zobrazení této sekce uvidíte vypsané termíny zkoušek, čas zahájení zkoušky, druh zkoušky, počet účastníků a obsazenost daného termínu zkoušky. Stiskem tlačítka „Přihlásit“ u daného termínu budete přesměrováni na další stránku a vyzváni k zadání přihlašovacích údajů. Při první návštěvě se však musíte nejdříve zaregistrovat prostřednictvím Vaší e-mailové adresy a Vámi zvoleným heslem. Po úspěšném přihlášení se dostanete na stránku „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti z distribuce pojištění“ kde se zobrazí Vámi zvolený termín, místo a čas odborné zkoušky. V odstavci „Údaje o rozsahu zkoušky“ si označením příslušného políčka zvolíte druh zkoušky (odbornost), kterou chcete v daném termínu vykonat. Stiskem tlačítka „Ulož a pokračuj“ se dostanete k samotné „Přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti z distribuce pojištění“, kde vyplníte všechny potřebné údaje a potvrdíte všechny příslušné podmínky a souhlasy. Stiskem tlačítka „Odeslat přihlášku ke zkoušce“ se Vám zobrazí potvrzení o úspěšném přihlášení ke zkoušce. Po tomto kroku je Vám obratem zaslán e-mail, se všemi příslušnými dokumenty s výzvou k provedení platby. Zkontrolujte si prosím správnost zadaných údajů v zaslané přihlášce ke zkoušce. Součástí přihlášky je i vygenerované ID, které budete u zkoušky potřebovat. Doporučujeme si vzít zaslanou přihlášku k danému termínu zkoušky s sebou.

V den zkoušky

K provedení odborné zkoušky se dostavíte v daný termín a čas na adresu uvedenou v přihlášce ke zkoušce, ideálně s 30 minutovým předstihem. Před samotným zahájením zkoušky bude provedena Vaše identifikace dle platného průkazu totožnosti (OP, pas) a zápis čísla dokladu do prezenční listiny. Po podpisu prezenční listiny budete vyzváni k zaujmutí zkouškového místa. Upozorňujeme, že bez platného dokladu totožnosti nebudete ke zkoušce připuštěni. U zkoušky smí účastník použít pouze povolené pomůcky, kterými jsou malý osobní kalkulátor, poznámkový blok, psací potřeby a přehled aplikovaných vzorců u výpočtových otázek. Též budete seznámeni se zkušební komisí, průběhem a technickými parametry zkoušky.

Zkoušku zahájí akreditovaná osoba povolením vstupu jednotlivým účastníkům zkoušky do databáze zkouškového programu a pokynem k zadání ID pro přihlášení ke zkoušce. Po potvrzení ID tlačítkem „Vstup“ se na stránce programu zobrazí základní informace o Vámi prováděné odborné zkoušce. Po kontrole údajů spustíte ve spodní části stránky zkoušku stiskem tlačítka „Spustit odbornou zkoušku“. V dané chvíli se vygeneruje náhodný test s otázkami pro Vaši odbornost a začíná běžet viditelný odpočet času. Otázky se na monitoru počítače zobrazují jednotlivě, každá Vaše odpověď se automaticky uloží výběrem odpovědi , na další otázku se dostanete stisknutím navigačního tlačítka „Další otázka“. U každé otázky je zobrazeno, zda se jedná o otázku s jednou odpovědí nebo o otázku s více správnými odpověďmi. Mezi jednotlivými otázkami se můžete volně pohybovat prostřednictvím navigačních tlačítek „Další otázka“ nebo „Předchozí otázka“, či stiskem tlačítka s číslem konkrétní otázky. Čísla otázek jsou zobrazeny ve spodní ploše monitoru, kde je zobrazen jejich celkový počet a počet zodpovězených otázek, které jsou prosvíceny oranžovou barvou.

Po zodpovězení všech otázek se na poslední stránce zobrazí tlačítko „Ukončit zkoušku“. Stiskem tohoto tlačítka ukončíte zkoušku a již není návratu zpět. Na monitoru uvidíte celkové automatické vyhodnocení Vaší zkoušky. Zkouška může být ukončena před časovým limitem, nebo automaticky po vypršení předepsaného času na zkoušku. Uchazeč se po ukončení zkoušky odebere mimo zkouškovou místnost. Neúspěšným uchazečům bude na požádání zaslán elektronickou formou jejich test odborné zkoušky včetně vyhodnocení.